Eros en Thanatos

25-02-2024

Wat te doen als je IRL een beer tegen de behaarde bast loopt …? Ik geef toe: het klinkt onwaarschijnlijk, in deze contreien althans. Maar juich niet te vroeg, want die wolf stond na een eeuw absentie ook opeens kwijlend voor de schaapskooi. 

Volgens sommige deskundigen kun je het beste plat op je buik op de grond gaan liggen. Anderen raden juist een assertieve aanpak aan: je zo groot mogelijk maken, begeleid door dreigend borstgeroffel. Naar ik begrijp, hangt het correcte antwoord af van of die beer een hij of een zij is (hoe u dit van veilige afstand kunt determineren, vraagt u beter na bij een zoöloog). Tegenover mannetjesberen is de beproefde afschrikkingstactiek de beste verdediging. Als die beer namelijk tot de gevolgtrekking komt dat-ie je kan oppeuzelen zonder zelf averij op te lopen, doet-ie dat ook. 

Mevrouw beer daarentegen is bovenal begaan met het welzijn van haar kleintjes. Dus die moet je aan haar verstand peuteren dat je geen enkele bedreiging vormt voor haar gezin. Anders word je preventief afgeslacht, net als de tegenstanders van Poetin. En in tegenstelling tot de paranoia van tsaar Vladimir komt die vrees niet uit de lucht vallen. Beren zijn kannibalistisch angehaucht, en mannetjesberen zien er geen been in om hun eigen kroost te verorberen teneinde hun honger te stillen. Een beer heeft áltijd honger, dus de drempel ligt laag. Als z’n kindertjes op zijn, fokt-ie doodleuk een nieuwe lichting, vandaar de geuzennaam ‘neukbeer’. Leeuwen daarentegen vergrijpen zich uitsluitend aan andermans nakomelingen, zodat zij vervolgens via de moeders van de doodgebeten welpen hun eigen DNA kunnen verspreiden.


Strijd der seksen

Ik dwaal af. Het punt is dat vrouwtjesdieren vanouds meer gericht zijn op instandhouding en bescherming, terwijl de heren der schepping voornamelijk gedreven worden door expansiedrift en eigenbelang op de korte termijn. Dit geldt zowel ten aanzien van de voortplanting als aangaande het leven en laten leven (of juist niet) in het algemeen. Daarom zijn mannen grosso modo slechter in samenwerken. Je collega is immers in de eerste plaats je concurrent. Er kan in jouw territorium maar één baas op de apenrots of koning van de jungle zijn. En dan gaat het al gauw om wie de grootste heeft, in termen van pik, pistool, bek, bonusregeling, auto of harem. Wie nóg niet gelooft dat zoiets als toxische mannelijkheid bestaat, googele NPO. Al is dat vast niet de reden waarom Geert die schutterige subsidiesponzen wil lozen.

Op de opiniepagina’s van de NRC onlangs een interessant stuk van filosoof Jonasz Dekkers, over de vraag of de jeugd van tegenwoordig steeds conservatiever wordt. Een vraagstuk dat mij eveneens bezighoudt, want ik stam nog uit een tijdperk waarin jongeren er prat op gingen progressiever te zijn dan hun ouders. Ook Dekkers’ antwoord is tweeslachtig: meiden zijn nog altijd vooruitstrevender dan hun moeders, maar jongens bewandelen van de weeromstuit de omgekeerde weg. Een soort strijd der seksen in de herkansing.

Als de sterkste gaat winnen, houd ik mijn hart vast. Denk aan Afghanistan en we weten genoeg. Maar ook in Europa, Italië en Frankrijk voorop, wordt naarstig met gekelderde geboortecijfers geschermd om vrouwen weer achter het aanrecht en de kinderwagen te krijgen. Het aloude recept om kanonnenvoer te kweken. En zo hebben de mannen een welkom verzetje naast hun drukke baan buitenshuis.


Spagaat

De vrouwen in het rabiaat-rechtse of islamistische milieu bevinden zich in een niet erg benijdenswaardige positie. Om niet te zeggen split of spagaat. Want als vrouw heb je in die kringen weinig in te brengen. De jou toebedachte positie is horizontaal, net als eertijds bij de radicale tak van de Black Power-beweging. 

Alleen al vandaar dat een vrouwelijk tegengeluid in de reactionaire beurtzang node gemist wordt. En extreemrechtse dames, zoals zelfbenoemd schildmaagd en gewezen schildmaîtresse Eva Vlaardingerbroek, zich in allerlei kronkels moeten wringen om onder de neonazistische volbloeddekhengsten uit te komen. Die zich op hun beurt maar al te graag wat lichamelijk ongerief bezuiden de gordel getroosten omwille van het hogere doel. 

Als buitenstaander lijkt het me een lastig dilemma. Aan de ene kant roeptoeteren dat je importhaantjes met hun achterlijke vrouwonvriendelijke cultuur buiten de landsgrenzen wilt houden. Anderzijds jezelf via een U-bocht alsnog tot legkip laten degraderen, opdat de ontvolking of homeopathische verdunning van de arische übermensch een effectief halt toegeroepen wordt. Met de slogan ‘baas in eigen buik’ hoef je bij het fallocratengilde niet aan te kloppen.


Herrenvolk

Nu heeft het rechtse herrenvolk naar eigen zeggen nóg een streepje voor op de vrouwelijke variant. Mannen zijn in hun visie niet alleen sterker, maar ook intelligenter. Hetgeen overtuigend moge blijken uit het tenenkrommend geraaskal van menig bij radicaal-rechts oververtegenwoordigd stabiel genie. Om maar te zwijgen van de subtiele galanterieën waarmee hun adepten bij in uilenzeik gemarineerde studentenverenigingen dingen naar de gunsten van het schone maar helaas niet zo slimme geslacht. 

Spijtig genoeg valt op die fysieke superioriteit wel wat af te dingen. Blijkens een werk als ‘Love, Sex, Death, and the Making of the Male’ van Rosalind Miles is dat geen vanzelfsprekendheid, maar goeddeels een historisch construct. In telegramstijl: als meisjes systematisch minder eten en minder beweging krijgen, leidt dat tot achterstand qua lichamelijke ontwikkeling. 

Een soortgelijke selffulfilling prophecy is van toepassing indien meisjes geen onderwijs mogen volgen, wederom met Afghanistan als schoolvoorbeeld. Elders scoren ze op den duur in vrijwel alle disciplines even goed of beter. Dus als ik zo’n aspirant-Edelgermaan was die z’n jeugdpuistjes onder een vlassig bloksnorretje trachtte te verbergen, zou ik me over die vermeende voorsprong op het vlak van intellectuele capaciteiten geen illusies maken.


Raadgevingen

Ter afsluiting nog een paar goedbedoelde raadgevingen voor mijn lezers (if any) van behoudende signatuur. Als u zo graag uw roomblanke, raszuivere genen aan de generaties na ons wilt doorgeven, dunkt het me dienstig als die nalatenschap heelhuids de volgende ronde haalt. Bejegen dus elke bejaarde dictator met een kinderwens met gepast wantrouwen. De oorlog in Oekraïne is misschien, zoals u beweert, niet de onze. Maar niemand weet of dat overmorgen nog klopt. Om etnische verdringing zou ik me sowieso niet te veel bekreunen, in het licht van de recente verkiezingsresultaten in binnen- én buitenland.

En als u eigenlijk stiekem alleen maar van bil wilt, gebruik dan pil en/of condoom. Dan hebt u de lusten zonder de lasten. Voel u vooral niet schuldig. Toen ik nog een jonge muis was, deed ik dat óók. Al was aids indertijd de grote liefdesspelbreker. Bovendien heeft u wellicht een nóg geldiger excuus dan ik om uw vruchtbare zaad niet over deze alreeds met minkukels en inteeltmisbaksels volgestouwde planeet te plengen. Van de katholieke clerus zou ik me weinig aan- dan wel aftrekken. Die lult er linksom of rechtsom lustig op los.

Als toegift nog een hint voor de gifmenger in Moskou. Denazificeer de wereld, begin bij jezelf.