Anticulturele revolutie

24-05-2024

Na alle wanklanken op het songfestival lijken de PVV en politieke zijwieltjes hun pijlen op de cultuursector als geheel te hebben gericht. Als het aan de nieuwe powers that be ligt, krijgt papieren leesvoer het hoogste btw-tarief in heel Europa. Behalve een afrekening met het journalistieke tuig van de richel is dat de weg van de minste weerstand om de benodigde poen bij elkaar te grabbelen teneinde de rancuneuze achterban te pamperen. Want Henk en Ingrid lezen hoogstzelden. Die stoppen dat extra zakcentje liever in hun commerciële televisie, barbecueavondjes met de buurtjes of dorstige benzinetank. Hun wekelijkse daghap bij eetcafé Hollandsche Kost, of de tripjes met de kleinkinderen naar het pretpark. Die willen nog niet dood worden aangetroffen met een boek, laat staan in de schouwburg. Ook het profanum vulgus is snobisme niet vreemd.

Ongetwijfeld zou het meer geld opleveren als de hoogste inkomens voor de verandering verhoudingsgewijs de meeste belasting zouden betalen, in plaats van de minste. Of zelfs bijna helemaal niks, als je bij erfopvolging hofleverancier bent van de (eveneens taxfree) biertap in Huis ten Bosch. Maar dat wordt waarschijnlijk te ingewikkeld voor al die overwerkte belastingambtenaren, die nog amechtig moeten bijkomen van het gehannes met de toeslagen. Waarvoor trouwens de tovenaarsleerling van Wilders in diens VVD-tijd verantwoordelijk was, ware Mark niet gekortwiekt door zijn Nokiageheugen. Om maar te zwijgen van de forse bezuinigingsronde die het overheidsapparaat voor de boeg heeft. Zou nog een dingetje kunnen worden. Want ‘minder, minder’ laat een ambtenaar zich niet graag zeggen wanneer het de eigen afdeling of, erger nog, salarisstrook betreft. Als bestaanszekerheid ergens hoog in het vaandel staat, is het bij de ambtenarij.

Nu geef ik suikeroom Geert na dat meer overheid niet per definitie synoniem is met minder problemen. Wat ook de conclusie is van de Nationale Ombudsman. Als bezigheidstherapie verzinnen beleidsmakers allerlei onzinnig gedetailleerde regels, die abracadabra zijn voor de modale burger. En vervolgens mag een nieuw contingent ambtenaren erop toezien dat die gedwee worden ingevoerd en nageleefd, waarbij de menselijke maat volledig uit het vizier verdwijnt. Of het de schuld van die ambtenaren is dat de boel krakend vastloopt dan wel van hun politieke baasjes, is vers twee.


Hoofdargument

Toch is het frappant dat ombudsman Van Zutphen niet vanaf de zijlijn de plannen van Mr. Sunshine en z’n satellieten toejuicht (off the record: die hoosbuien van afgelopen week voorspellen weinig goeds). En dat heeft niet alleen te maken met de financiële onderbouwing. Hoewel het me stug lijkt dat je al die leuke dingen voor de mensen kunt bekostigen middels een treitertaks op alles wat qua cultureel peil Vader Abraham overstijgt.

Minstens zo belangrijk is of Pieters stokpaardje de rechtszekerheid niet in het gedrang komt. Met in het verlengde daarvan de vervolgvraag hoe de snode voornemens in Brussel (en Straatsburg) vallen. Het lijkt me een ongelukkige binnenkomer: eerst een balletje opgooien om een lagere EU-bijdrage los te peuteren. En vervolgens leukweg informeren of het met het quotum asielzoekers en de stikstofrichtlijnen óók niet wat minder kan.

Op deze voet ontwikkelt Nederland zich binnen Europa tot het nieuwe Hongarije. Al zal meneer Wilders daar, om hem moverende redenen, weinig moeite mee hebben. Wat een tikkeltje schuurt, want slecht geïntegreerde outsiders die alleen maar willen aanschuiven om ‘gratis geld’ op te strijken, en verder steevast dwarsliggen en zich halsstarrig vastklampen aan hun eigen ‘koeltoer’, was dat nou niet juist zijn hoofdargument tegen nieuwkomers …? Brisant detail: binnen de liberale fractie in het Europees Parlement gaan stemmen op om de door brokkenpiloot Dilan bestuurde bijwagen van de PVV uit te zetten. Terwijl de politieke Heimat van de PVV zelf de handen vol heeft aan onverbeterlijke SS-sympathisanten. Waar de PVV-voorman vast niet blij mee is. Maar toch.


Illusie

Zelf ben ik stiekem óók een beetje behoudend. En wijd open grenzen, daar ben ik geen voorstander van. Maar via de statushouders die tot voor kort - terecht of ten onrechte - voorrang op de woningmarkt kregen, help je de woningnood als zodanig Nederland niet uit. Evenmin als de criminaliteit met een asielstop. Want ook autochtone asocialen komen incidenteel voor. 

De grootste bedreigingen uit het buitenland zitten niet in Ter Apel of krakkemikkige bootjes, maar in Moskou of nóg verder weg. En die houd je niet tegen met bordjes bij de grens of een asielstop. Wat dat laatste betreft: een degelijke toelatingsprocedure, gekoppeld aan een streng terugkeerbeleid voor evidente gelukszoekers, zou per saldo voor iedereen beter zijn. Bonafide vluchtelingen - en die zíjn er - incluis. Maar zo’n terugkeerbeleid komt niet van de grond zolang het land van herkomst niet wil meewerken. En in plaats van Nederland onaantrekkelijker te maken voor nieuwkomers, zou je ook kunnen proberen om hun herkomstland aantrekkelijker te houden. Bijvoorbeeld door ontwikkelingssamenwerking. Scheelt geheid bij de instroom. Zomaar een idee.

Dat iets grondig mis is met dit land en de wereld als geheel, wil ik volmondig beamen. Maar in tegenstelling tot de Henken en Ingrids koester ik niet de illusie dat Geert dit zal oplossen. Of Pieter, of Frans, of Pim, om maar een paar andere namen van verlossers uit heden en verleden te laten vallen. Zolang eigenbelang, tunnelvisie en kortetermijndenken alom hoogtij vieren, loopt elk bezoek aan het stemlokaal op massale teleurstelling uit. In de praktijk komt ieder voor zich erop neer dat we bijna allemaal met lege handen achterblijven. Op de happy few en de grootste schurken na. Net als voorheen.


Veeg teken

Over schurken gesproken: in weerwil van die nieuwe wind die door het polderlandschap waait, blijken fietsendiefstal en internetfraude nog steeds in de lift te zitten. Zelf heb ik daar ook ervaring mee, ondanks m’n haast panische voorzichtigheid. Dat de schade voor mijzelf meeviel, is uiteraard meegenomen. Maar het werkt niet bepaald motiverend als de politie en andere belanghebbenden weinig boodschap hebben aan suggesties om te voorkomen dat de daders nieuwe slachtoffers maken. Want tenslotte draait iemand, ooit, ergens voor de rekening op. En criminelen die ongestraft met hun wandaden wegkomen, gaan door. Maar kennelijk heeft de politie dringender bezigheden dan misdaadpreventie en boeven oppakken. Gezien de overdosis beleidsplannen vis-à-vis het afgekalfde respect voor gezagsdragers zou dat zelfs best kunnen kloppen.

Fietsend in mijn woonplaats wist ik onlangs ternauwernood een botsing te vermijden met een drietal surveillanten van Handhaving. Turend naar hun tablet tijdens het fietsen, namen ze slingerend de hele breedte van de straat in beslag. Om daarna rechts af te slaan zonder richting aan te geven. Dat is tegenwoordig vaste prik, want je hebt je vrije hand nodig om te appen. Indien ze zulke overtredingen consequent zouden beboeten, was de begroting in no time sluitend en bleef de krant buiten schot.

Als machthebbers en wetshandhavers zich niet aan hun eigen spelregels houden, kun je bezwaarlijk verwachten dat Henk of Ingrid Modaal wél binnen de lijntjes kleurt. Het is een veeg teken dat de beoogde kandidaat-premier moest bedanken vanwege een levensgroot lijk in de kast. En dan doel ik niet op z’n brouille met Geerts lichtgeraakte NSC-sidekick. En Ronnie de Moneymaker was niet de eerste of enige die in opspraak kwam.

Als Nederland ongemerkt afglijdt naar een dictatuur, zal dat allemaal eerder slechter dan beter worden. Dictators in alle soorten, maten en kleuren mogen graag naast de pot van eigen makelij pissen, en zijn notoir overgevoelig voor kritiek. Maar dan hoeven we waarschijnlijk ook nooit meer te stemmen, of alleen om de schijn op te houden. Want linksom of rechtsom zal toch niets veranderen. Zijn we in elk geval van één praktisch probleem verlost: onze valse hoop.