OudeMuizenissen
Heedendaagsch Taalgebruyk
HuurMuis

 

Onbespoten eigenheimers

 

De coronacrisis lijkt onderhand te muteren in een AstraZeneca-crisis, als je op de berichten van de afgelopen dagen afgaat. Na een openluchtmoddergevecht met de EU over de verantwoordelijkheid voor een onafzienbare reeks tegenvallers bij de levering, gevolgd door wat diplomatiek armworstelen tussen de EU en andere gegadigden, is nu de vraag of het vaccin wel veilig is in het geding.

Na eerder omstandig te hebben betoogd dat er geen vuiltje aan de lucht was, maakte bovenmeester De Jonge onlangs een halve draai met de aankondiging dat deze loot van het vaccinatieprogramma voorlopig veiligheidshalve on hold is gezet. De karakteristieke onbeholpen grijns die deze ontboezeming vergezelde, sprak boekdelen. Antivaxers hebben ongetwijfeld een field day gehad.

Aanleiding voor alle commotie is een handvol verdachte gevallen van trombose bij mensen die met dit vaccin waren ingeënt, waaronder een enkel met dodelijke afloop. Op 17 miljoen inentingen in de EU plus het Verenigd Koninkrijk alleen lijkt me dit niet direct onrustbarend. Zeker afgezet tegen de gemiddelde leeftijd en gezondheidstoestand van deze groep. Puur statistisch bezien zou het opmerkelijker zijn als er helemaal géén gevallen van trombose waren opgetreden (of in elk geval minder dan in een vergelijkbare controlegroep van personen die nog geen prik hadden gekregen). Dan hadden we een potentieel preventief antistollingsmiddel op de plank, wat trouwens ook nooit weg is.

Zelfs als wél zo’n positieve correlatie met trombose wordt vastgesteld, is daarmee de kous nog niet af. Aangezien zulke bijwerkingen tijdens de proefperiode niet aan het licht zijn gekomen, is denkbaar dat de oorzaak niet in het vaccin als zodanig schuilt, maar ergens in de productieketen. Het AstraZeneca-vaccin wordt immers op allerlei locaties in licentie gefabriceerd. Dan gaan de gedachten toch onwillekeurig uit naar zo’n vage Europese ‘onderaannemer’ die al eerder opzichtig in gebreke bleef op het vlak van de kwantiteit. Zonder een voorschot op de uitkomst te willen nemen, zou ik toch eens informeren of ze in landen als Engeland en India, waar ze al veel langer met dit vaccin werken, soortgelijke ervaringen hebben. Zo niet, dan zou een gebrekkige kwaliteitsbewaking weleens de hoofdschuldige kunnen zijn.

 

Aansprakelijkheid

Hoe dan ook is het begrijpelijk dat je in zo’n situatie het zekere voor het onzekere neemt. Want als de komende weken het aantal trombosepatiënten alsnog de pan uit rijst, heb je als regering wat uit te leggen. Het moet niet zo zijn dat het middel op de langere termijn erger blijkt dan de kwaal. Temeer omdat de aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade grotendeels van fabrikant naar afnemer is overgeheveld.

Jammer is zulk onvoorzien oponthoud uiteraard wel. Niet het minst omdat het dagelijkse aantal besmettingen sinds enige tijd weer stevig oploopt. Die avondklok heeft dus blijkbaar weinig geholpen … Wat precies de oorzaak is, blijft vooralsnog gissen. Ook omdat geen sprake lijkt van een duidelijk patroon. Waar vorig jaar eerst de zuidelijke helft van het land (carnaval) en later de grote steden de zwaarste klappen kregen, en eerder dit jaar de Biblebelt zich naar het aanvoerderschap van het coronaklassement kerkte, ligt het zwaartepunt momenteel in de kop van Noord-Holland. Gaat het misschien om wéér een nieuwe variant?

Wat de versoepelingen betreft, kunnen vooral die in het onderwijs een rol hebben gespeeld. Zelfs als je aanneemt dat de scholen hun zaakjes op orde hebben, ontkom je niet aan de constatering dat het opeens veel drukker is bij de bushaltes en op de perrons. En jongeren zijn nu eenmaal van nature minder risicomijdend ingesteld dan ouderen.

 

Bobo’s

Dus maar opnieuw de schooldeur op slot, en in één moeite door alles wat nog steeds open is (behalve de kerken, uiteraard) hermetisch verzegelen? Zodra de verkiezingen achter de rug zijn en Rutte weer rotsvast in het zadel zit, zou het me weinig verbazen als die avondklok na een week of wat tot collectief huisarrest wordt opgeschaald. Mogen we op 5 mei in onze gebarricadeerde woning vanachter de flatscreen met een rood-wit-blauw vlaggetje zwaaien, om het voorrecht te vieren dat we leven in een vrij land.

Er ís natuurlijk ook een andere oplossing … Als je de internationale besmettingscijfers van de afgelopen dagen vergelijkt, springen de verschillen tussen Nederland en landen als Engeland of Israël direct in het oog. Terwijl de besmettingen hier weer gestaag stijgen, lopen ze in het Verenigd Koninkrijk al enige tijd zienderogen terug. Het absolute aantal besmettingen per dag ligt daar op het moment van schrijven zelfs lager dan hier, terwijl de bevolking ruim driemaal zo groot is. Zou dat misschien kunnen komen doordat ze daar in een vroeger stadium en veel grootschaliger zijn gaan vaccineren, omdat ze de logistiek beter hebben geregeld dan de dikbetaalde bobo’s in Brussel …?

 

Schaamte voorbij

Zorgen over de veiligheid van de schaarse vaccins maken de toch al penibele situatie hier te lande er allesbehalve beter op. Dus laten we hopen dat het snel vals alarm blijkt … én dat de betreffende vaccins niet in de tussentijd aan andere belangstellenden worden doorverkocht. Ikzelf zal m’n prik - wanneer ik dat moment nog mag meemaken - er vooralsnog niet om versmaden. Want laten we wel zijn: elk medicijn is een deal met de duivel, zoals eenieder weet die weleens een blik op een bijsluiter werpt. Als tegenover duizenden coronadoden minder een paar mogelijke sterfgevallen aan zeldzame bijwerkingen staan, lijkt me dat geen slechte ruil.

Vanzelfsprekend zijn er mensen die daar anders tegen aankijken. Onder wie een niet meer zo prille columnist van de NRC, die zijn medebabyboomers een paar maanden terug toevertrouwde dat-ie eigenlijk geen trek had in dit specifieke vaccin. Toen ging het nog niet om de veiligheid, maar over de (vermeende) effectiviteit. Indien de lezer, aldus genoemde columnist, werd afgescheept met dit kassakoopje, liep deze het risico niet veel langer ’s mans wekelijkse stukjes te kunnen lezen. Nou, dacht ik bij mezelf, als dát het ergste is wat me kan overkomen, kan ik daarmee leven.

Maar toen kwam de aap uit de mouw: ‘Erger nog (mijn cursivering): misschien kan de schrijver ze ook niet lang meer schrijven.’ Met andere woorden: als de lezer doodgaat, is dat spijtig, maar liever jij dan ik. Zelfs uit de mond van een babyboomer komt zoiets behoorlijk aanmatigend over. Omdat het alweer enige tijd geleden is, en ik niet uitsluit dat de brave man inmiddels z’n faux pas heeft ingezien, laat ik z’n naam onvermeld.

Wie in elk geval de schaamte voorbij is, is Maarten van Rossem. De erudiete brombeer wierp dezer dagen z’n gewicht letterlijk en figuurlijk in de strijd om z’n vlezige derrière naar een plaatsje vooraan in de wachtrij te dirigeren. Ik ben het zelden met Hugo eens. Maar nadat ik begreep dat de hooggeleerde met z’n telefonades met de GGD niet alleen een punt over de chaotisch willekeurige gang van zaken aldaar wilde scoren, maar ook een in eerste instantie voor anderen bestemd shot, beaam ik dat zulk ellebogenwerk geen pas geeft. Dat het maar niet opschiet met die rij is nooit een geldig excuus om voor te dringen.

 

Kieskeurig

De achterblijvers kunnen zich onderwijl vastklampen aan het opbeurende gegeven dat ze - bij leven en welzijn - in een later stadium kunnen baden in de vaccins, in alle denkbare soorten en smaken. De EU is namelijk niet karig geweest met bestellen, ook al arriveert het leeuwendeel daarvan wellicht pas wanneer de pandemie al lang en breed op z’n retour is.

In de tussentijd moeten ze het in armere landen doen met onze afdankertjes. Of liever gezegd: die van Rusland en China. Gelukkig zijn ze in onze voormalige koloniën niet zo kieskeurig als die overbezorgde NRC-columnist. Zodat genoemde landen gedienstig de gaten vullen die wij in het westen laten liggen. Of de AstraZeneca-affaire met een sisser afloopt, durf ik nog niet te voorspellen. Maar ons kortetermijndenken en ons egoïsme zullen ons in de nabije toekomst nog duur komen te staan.

 

Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming worden overgenomen of gekopieerd, behoudens het citaatrecht. Bij citaten is bronvermelding verplicht. Vragen? Stuur een mailtje naar: info@oudemuis.nu
Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming worden overgenomen of gekopieerd, behoudens het citaatrecht. Bij citaten is bronvermelding verplicht. Vragen? Stuur een mailtje naar: info@oudemuis.nu